aktualności

Świetlik - klasy I-III

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I–III do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „ŚWIETLIK”, który odbę-dzie się 13 marca 2018 r.
Opłata za udział wynosi 10 zł.
Zgłoszenia i wpłaty wraz z wypełnionym formu-larzem zgody na przetwarzanie danych osobo-wych (w załączeniu) przyjmują wychowawcy klas do 22 stycznia 2018 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej konkursu www.swietlik.edu.pl

Zgoda na udział


wszystkie aktualności
12stycznia
Menu na dni 15-19.01.2018
11stycznia
Dzisiaj zostaje odwołane koło plastyczne dla klas I
8stycznia
8 stycznia 2018 r. zajęcia z koła tanecznego 
8stycznia
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas IV–VII do udziału
8stycznia
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I–III do udziału w
7stycznia
Menu na dni 8-12.01.2018